Web Analytics

BMI (Index tělesné hmotnosti)

Index tělesné hmotnosti najdete nejčastěji pod zkratkou BMI (angl. Body Mass Index) a je to vůbec nejrozšířenější indikátor podváhy, normální hmotnosti, nadváhy i obezity. Jeho rozšíření je dáno i tím, že výpočet je velmi snadný.

Vzorec pro výpočet BMI

Do vzorečku stačí dosadit hmotnost v kilogramech a výšku v metrech. Výsledná hodnota je pak ukazatelem na stupnici. BMI výpočet je stejný pro muže i ženu, samotný výsledek nebude zohledňovat pohlaví.

Hodnoty BMI

Ačkoliv se může lišit odborná interpretace výsledků, tak v dnešní době jsou zažité některé rozpětí. V praxi se výsledek rozděluje obvykle na 4 až 7 různých kategorií, podle toho, jak přesně chceme stav popsat.

Kategorie Hodnota BMI
těžká podvýživa ≤ 16,5
podváha 16,5–18,5
ideální váha 18,5–25
nadváha 25–30
mírná obezita 30–35
střední obezita 35–40
morbidní obezita > 40

Využití BMI

Index tělesné hmotnosti slouží především jako statistický nástroj. Nejvíce užitečný může být především pro průzkumy u velkého vzorku obyvatel, kde se zkoumá korelace obezity s dalšími faktory.

Pro osobní použití se jedná o velmi triviální měření, které nemusí mít velkou vypovídající hodnotu. I zde se však dá brát jako orientační ukazatel, který může poukazovat na změnu stavby těla a především zvyšující se rizika s tím spojená.

Nevýhody BMI

Nevýhodou zcela jednoduchého výpočtu je především malá vypovídací hodnota. Vzorech ignoruje řadu dalších faktorů (např. tělesná stavba, množství svalů). Výsledek tedy může být zcela chybný, což se stává v průměru u 1/6 lidí.

Typickým příkladem je např. kulturista, který může mít BMI s hodnotou přes 30, ale nebude se jednat o obezitu. BMI nerozlišuje, zda je váha zvýšená v důsledku velkého množství tělesného tuku, nebo množstvím svalové hmoty.

Nejen z těchto důvodů je BMI dlouhodobě kritizován odborníky, kteří upozorňují na nízkou vypovídací hodnotu. Existuje však celá řada jiných vzorců, které zohledňují i jednotlivé partie těla, případně impedanční měření.

Doporučujeme: Zapomeňte na BMI! Nový výpočet určí zdravotní riziko