Web Analytics

Liposukce

 Jak fungujeMetody liposukceMnožství odsátého tukuKomplikace 

Liposukce je operační metoda, která odstraňuje nadbytečnou tukovou tkáň. I přesto, že se jedná o jeden z nejrozšířenějších, a zároveň i nejznámějších, kosmetických zákroků, existuje o ní mnoho mylných představ.

Je prováděna za účelem změny tělesných proporcí a celkovém zlepšení kontury, ale to neznamená, že by se jednalo např. o léčbu obezity. Stejně tak se nejedná ani o řešení problémů spojených s celulitidou. Trvalý výsledek, nenáročnost operace a zvýšení sebevědomí, to jsou nejčastější důvody, proč lidé tento zákrok podstupují.

Jak liposukce funguje

Princip této procedury je založen na tom, že se pomocí kovové kanyly malého průměru (pomocí podtlaku) odsává rozrušená tuková tkáň. Kanyla vždy proniká malými „naříznutími“ kůže a během odsávání tukové tkáně se vytváří drobné tunely. Ty ve svém výsledku vytvoří hustou síť, která působí plošně a jako rovnoměrné ztenčení podkožní tukové vrstvy.

liposukce

Liposukční techniky

Pro pacienty je často matoucí velké množství technik, kterými je možné liposukci provádět. Základní princip je společný – odsátí tukové tkáně pomocí liposukční kanyly. Rozdíli mezi jednotlivými technikami jsou přesně definovány, ale pro pacienty nemají velký význam. Jedná se spíše o akademickou problematiku. Výsledek záleží především na znalostech, zkušenostech a pečlivosti operatéra.

 • Konvekční liposukce
  • Suchá technika
  • Vlhké techniky
   • Wet technika
   • Super-Wet technika
   • Tumescentní technika
 • Vibrační liposukce – PAL
 • Ultrazvuková liposukce
  • UAL
  • E-UAL

Množství odsávaného tuku

Množství tuku, které bude během liposukce odsáto není možné před operací určit. Jakékoliv množství bude pouze odhadem. Nejčastěji se u pacientů odsává přibližně 3 000 ml, v případě „velkoobjemové“ liposukce je hranice přibližně 5 000 ml. Velké liposukce jsou pro organismus zátěží a nejsou dostupné ve všech zařízeních.

Nutné je také zmínit, že není odsáván pouze a výhradně tuk. Kromě tuku je to krev a podstřiková tekutina. Obvykle se tedy nepočítá pouze čistý tuk, ale tekutina i s těmi příměsemi.

Komplikace liposukce

U liposukce nejsou komplikace příliš běžnou záležitostí. Je to dáno tím, že se jedná o velmi bezpečnou metodu, pokud je pacient předem řádně vyšetřen. I tak, stejně jako každá operace, sebou přináší určitá rizika a nejistý výsledek.

Mezi nejméně závažný, ale pro mnohé velmi nepříjemný, lze řadit „vzhledově nevyhovující výsledek“. Není možné zaručit, že liposukce bude mít zcela jistě za výsledek estetické vylepšení těla.

Dále je možné se setkat s méně závažnými komplikacemi, kam lze zařadit např. vytvoření seromu, infekce, poranění nervů či kožní nekróza. Některé stavy však bohužel mohou zanechat trvalé následky, především estetické. U velkoobjemových liposukcí se vzácně mohou vyskytnout i nebezpečné komplikace (např. tromboembolická nemoc, velká krevní ztráta či nekrotizující fasciitida).