Web Analytics

Nutriční terapeut

Nutriční terapeut je sice nelékařskou, ale přesto zdravotnickou profesí. Za svou činnost je právně i odborně odpovědný.

Oproti např. výživovým poradcům jsou na výkon povolání nutričního terapeuta kladeny mnohem vyšší požadavky. Kromě odborných znalostí je potřeba při výkonu ambulance disponovat i technickým a věcným vybavením dle zákona.