Web Analytics

Výživový poradce

Někdy bývá těžké rozlišit, v čem se liší práce výživového poradce od nutričního terapeuta či dietologa. Hlavním rozdílem je, že výživového poradce (jinak také nutričního poradce) může dělat téměř kdokoliv.

Výživové poradenství se řadí v České republice mezi volné živnosti. Radit ostatním tak může často i člověk, který absolvoval nějaký „víkendový kurz“ a nedisponuje žádnými zkušenostmi či hlubšími znalostmi. To ovšem neznamená, že by nebylo možné získat od výživových poradců dobrou péči.

Forma vzdělání

Jako „výživový poradce“ se může označovat kdokoliv, kdo absolvuje kurz v délce dnů či týdnů, který má akreditaci od MŠMT. Kompetencí takové osoby je poté poskytovat poradenství v oblasti výživy u zdravých osob.

Zásadní informací je, že za svou činnost nenese žádnou odpovědnost (právní ani odbornou).

Kvalita jednotlivých kurzů se však výrazně liší. Především pokud se jedná o zaměstnance poraden, které stále častěji dbají na skutečně odborné vzdělání a sami zajišťují trvalé vzdělávání svých poradců. Zárukou není ani vysokoškolské vzdělání, které může být převýšeno zájmem o novinky v oboru, kritickým přístupem apod.